בלוג

המחירים הנפשיים והפסיכולוגיים הסמויים של שירותים בלתי נגישים שמשלמים אנשים עם מוגבלויות

בשאיפה שלנו לחברה מכילה יותר, חשוב להכיר ולטפל בחסמים השונים איתם מתמודדים אנשים עם מוגבלות מדי יום. בעוד שהנגישות הפיזית

ניהול ועד בית חיצוני

ועד בית חיצוני הוא קבוצה של אנשים מחוץ לארגון המוטלת עליהם אחריות לפיקוח על ניהול הארגון. הם בדרך כלל ממונים